Menú

Generem coneixement: publicació d'informes i descàrrega de dades

Informes

Duem a terme recerques i anàlisis de l'estat actual de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, amb dades de les diferents experiències, i amb el suport i col·laboració d'entitats especialitzades en la recerca social.

Els resultats obtinguts, es recullen en informes amb voluntat de donar a conèixer i divulgar els resultats.

Els materials i informes elaborats tenen una llicència: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA