Menú

Observatori

Que és?

Una ullera de llarga vista és un instrument usat per a observar de prop objectes situats més lluny. Amb la creació d'aquesta iniciativa, volem observar l'estat i l'evolució de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús arreu del país. A la vegada, construïm aquesta eina amb mirada llarga, a llarg termini, per tal de consolidar i fer créixer l'habitatge cooperatiu com a model transformador i no especulatiu d'accés i tinença de l'habitatge.

Quins objectius té?

El principal objectiu és fer una anàlisi quantitatiu i qualitatiu del sector de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, tant d'informació vinculada a les persones i unitats de convivència que hi participen, de les característiques de l'edifici o del projecte, com d'altres elements d'interès vinculats al projecte com informació econòmica i financera o el seu l'impacte social. Aquesta informació, sistematitzada i sostinguda en el temps, pot ser d'interès al sector de l'habitatge cooperatiu, món acadèmic, administracions públiques i mitjans de comunicació, entre altres agents. D'altra banda, preten mostrar la informació de manera accessible i entenedora per tal de difondre el model, els projectes i la seva evolució a tota la ciutadania amb una funció clarament divulgativa.

En que consisteix?

El principal producte de l'observatori és aquest web i el mapa que incorpora, en que s'hi mostren totes les iniciatives censades d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, amb informació de cada projecte. Les dades són obtingudes mitjançant qüestionaris que responen els grups i projectes d'arreu del país i mitjançant entrevistes a grups i diversos agents.

Finalment, en els propers mesos es publicarà un informe qualitatiu al voltant de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

Qui l'impulsa?

Aquesta és una iniciativa impulsada per Sostre Cívic, amb la col·laboració del Risell i iLabSo i la participació de la sectorial d'habitatge de la Xarxa d'Economia Solidària (XES), i el Cercle de transició ecosocial de Coòpolis.
Compta amb el suport i finançament de la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.  

Com participar-hi?

Si manquen dades, hi trobes a faltar algun projecte o vols incorporar-hi el grup en que participes, escriu a observatori@sostrecivic.coop