Menú

DadesNom projecte Població Estat Titularitat del sòl Número d'habitatages/allotjaments Número habitatges protecció oficial Número persones Inici del projecte Adquisició del patrimoni Inici obres Inici convivència

Dades obertes

Dades que es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap restricció.

Principis del contingut obert: ha de deixar al públic el dret a utilitzar-lo, el dret a reutilitzar-lo i adaptar-lo a les necessitats pròpies i el dret a redistribuir-lo i compartir-lo. L'única restricció és que el producte resultant també ha de seguir el principi de poder ser obert (+ info).

Pots descarregar les dades omplint aquest formulari:

Us agrairem que ens feu arribar els resultats del tractament que feu de les dades al correu observatori@sostrecivic.coop