Menú

TORNA AL MAPA

TORNA AL MAPA

El Turrós Argelaguer Vivint-hi

Inici del projecte
2017

Inici de les obres
2022

Inici de la convivència
2022

El Turrós. Zona Santa Magdalena, 7.
17853 Argelaguer

grup@casacomu.sostrecivic.cat

https://sostrecivic.coop/projectes/el-turros


Titularitat: Propietat plena

Tipus d'obra: Rehabilitació

Gestió i acompanyament tècnic: Sostre Cívic

Número d'Unitats de convivència: 11

Número de persones: 11

Número d'habitatges: 10

Número d'habitatges HPO: -

Superfície construïda total 988,00 m2

Potència de la instal·lació de fotovoltaica 4 wp


Cost total de la promoció, amb IVA:
600.079,55 €

Finançament entitat de crèdit principal:
520.700,00 €

Entitat de crèdit principal:
COOP57