Menú

Casa Comú TORNA AL MAPA

TORNA AL MAPA

Dades bàsiques

Nom/identificació del projecte

Casa Comú

Correu electrònic del grup

casacomu@riseup.net

Us identifiqueu amb l'habitatge cooperatiu en cesió d´ús?

Tipologia específica

cohabitatge intergeneracional

Estat

En projecte, amb oportunitat de patrimoni (arres signades, conveni amb ajuntament...)

Gestió i acompanyament tècnic

Sostre Cívic

Sobre el projecte i el grup

On esteu buscant l'espai?

A la Garrotxa

Quin any va començar a reunir-se el grup?
2017

Cada quan es reuneix el grup?

Un cop al mes

De mitjana, quina és l'assistència a les assemblees?

De tot el grup o gairebé tot el grup

Quines són les vostres prioritats en aquest moment?

Trobar més persones disposades a formar part del grup o el projecte

Quina fórmula jurídica teniu?

Projecte de Sostre Cívic

Indiqueu l'any de constitució del projecte
2019
Número de UECs
4
Teniu dissenyat un projecte d'impacte territorial?

Composició del grup

Dones
Homes
Altres
Menors d'edat
2
Entre 31 i 64
5
Total
7

Sobre el finançament

En quin estat es troba el finançament?

Encara no hem tractat aquest tema

Respecte l'opció d'emetre títols participatius o similars...

Encara no hem tractat aquest tema

Es limita el capital social retornable respecte el total de la inversió?

Sobre l'habitatge

Titularitat per part de la cooperativa

Propietat plena

La propietat de l'habitatge serà sempre col·lectiva?
Tipus d'obra
Obra no necessaria
Es disposa d'espais exteriors?
Compliu els requisits d'alguna certificació ambiental?
No

Convivència i zones comunes

Les persones sócies són o poden ser propietàries o obtenir algun altre dret real sobre l'habitatge?
No
Sales d'estar / polivalents
Zones de bugaderia
Cuina / Menjador
Jardí, terrassa...
Biblioteca
Espais de treball / estudi
Aparcament
Zones lúdiques
Altres
Hi ha serveis comuns?

Quins serveis comuns estan previstos?

llum, aigua, mobilitat

Es disposa de o s'està treballant en una normativa de convivència
Encara no hem tractat aquest tema
Esteu treballant la gestió i organització del treball de cures, gestió emocional i conflictes?
El dret d'ús és heretable?
No
Es promou un ús social dels locals?